Luc De Prest

Luc De Prest

Luc De Prest was born in Bruges on November 21st  in 1962. 
He has been busy with art in metal for 30 years.
Luc lets his imaginative thoughts flow trough his hands and chooses 
his material on the basis of an instinctive affinity.
A harmonious selection of recycled parts from engines, 
machinery, industrial installations,  pumps, etc. serve 
as a basis for a new work of art.
 
 
NL
 
Luc De Prest werd op 21 november 1962 geboren te Brugge. 
Hij houdt zich al 30 jaar bezig met kunst in metaal. 
Luc laat zijn fantasierijke gedachten door zijn handen stromen 
en kiest zijn materiaal op basis van een gevoelsmatige affiniteit. 
Een harmonieuze selectie van gerecycleerde onderdelen 
uit motoren, machines, industriële installaties, pompen, enz. 
ligt aan de basis van een nieuw kunstwerk.
 
 
FR
 

Luc De Prest est né le 21 novembre 1962 à Bruges. 
Pendant 30 ans déjà il s’occupe de l’art en métal.
Ses pensées originales passent par ses mains et ses 
matériaux dépendent d’une affinité intuitive.
Une sélection harmonieuse des pièces recyclées d’un moteur, 
d’une machine, d’une installation industrielle,
d’une pompe est le début d’une nouvelle œuvre d’art.

 
 

0